Profiel beeld vanSandra van der Stege Profiel beeld vanAppnotemouse_user1 Profiel beeld vanArianne Wagt Profiel beeld vanJakob de Haan Profiel beeld vanTim de Wolf Profiel beeld vanBianca Lyon
...

App note mouse

Introductie

Tegenwoordig zijn bijna alle jongeren actief op Facebook, Instagram en WhatsApp. Als jongere tel je niet mee wanneer je bijvoorbeeld geen Instagram-account hebt. Meedoen in de digitale wereld is belangrijk voor hun sociale leven.

Naast de ongekende mogelijkheden en impulsen die sociale media ons bieden kan het bij jongeren ook leiden tot problemen en incidenten. Scholen (maar ook andere organisaties) die een volgende stap willen zetten in mediawijsheid van jongeren en op een proactieve wijze aandacht willen besteden aan mediawijsheid op school in de lessen en/of projecten worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan App, Note, Mouse.

Bij App, Note, Mouse  staat de vraag centraal hoe we docenten, trainers of andere professionele opvoeders kunnen toerusten en bagage kunnen meegeven zodat zij met behulp van leuke lessen, activiteiten en oefeningen integraal aandacht kunnen besteden aan het omgaan met sociale media. In het bijzonder wanneer het gaat om jongeren met leer- en gedragsproblemen zoomen we in op wat zij vanuit hun onderwijs- of zorgrol toe kunnen voegen aan de omgang met sociale media. Het integrale programma App, Note, Mouse van MEE Friesland biedt o.a. een trainersprogramma voor praktijkonderwijs en vso en daagt je uit een bijdrage te leveren aan mediawijsheid.

Voor wie?

App, Note, Mouse is een mediawijsheid programma dat zich richt zich op jongeren die speciaal onderwijs volgen zoals leerlingen van praktijkscholen of vso-scholen. Ook jongeren die bij een zorgorganisatie verblijven behoren tot de doelgroep.

Het trainingsprogramma is geschreven voor docenten, mentoren en zorgbegeleiders en bestaat uit acht modules: zoekgedrag, identiteit, imago & profiel, normen en waarden, online pesten, online contacten, seksualiteit, verslaving aan games/sociale media en lezen. De verschillende modules kunnen los van elkaar worden ingezet en kennen allemaal dezelfde opbouw. Elke module bevat informatie over het specifieke onderwerp, de invloed van bijzonder/afwijkend gedrag en kennisoverdracht.

Kansen en mogelijkheden van sociale media benutten, daar gaat het om. Jonge mensen verder helpen, zonder het gevoel te hebben dat je tekortschiet. Aan de slag met sociale media, zonder je extra zorgen te maken over de risico’s. App, Note, Mouse helpt je hierbij op weg, op een positieve en actieve manier.

Met wie werken we samen?

Onze trainers onderhouden nauwe contacten met o.a. scholen, zorgorganisaties, JGZ, politie. We maken deel uit van het Samenwerkingsverband Laaggeletterdheid en onze MediaCoach is verbonden aan de Nationale Academie voor Media & Maatschappij. Daarnaast bezoeken we congressen en symposia en doen actief onderzoek.

Actueel

We anticiperen op ontwikkelingen; dit betekent dat we altijd bezig zijn met de actualiteit, de ontwikkeling van nieuwe methodieken, onderzoek en de impact die sociale media hebben op jonge gebruikers. Op ons forum delen we deze kennis en ontdekkingen.

Interesse?

Een training, draaiboek, lesbrieven en een online forum zijn allemaal ingrediënten van het trainingsprogramma App, Note, Mouse. We kunnen spreken en presenteren tijdens gastlessen, ouderavonden, workshops. We schrijven, creëren (o.a. lesbrieven ), trainen  en adviseren. Heb je liever dat wij zelf App, Note, Mouse-lessen komen geven op jouw school of instelling dan kan dat ook.

Vertel ons wat je nodig hebt en laat een bericht achter via appnotemouse@meefriesland.nl. Wil je liever gebeld worden voor een overleg? Dat kan door contact op te nemen met MEE Friesland, ons telefoonnummer is 058 2844944.