Als professional ben je steeds bezig om je te ontwikkelen. Je wilt je kennis en expertise vergroten op het terrein van mediawijsheid of media empowerment. Voor jezelf of met je team of met je groep of klas.Welke vraag je ook hebt: wij zijn nieuwsgierig. We nodigen je uit om samen een antwoord te vinden met onze trainers of mediacoaches.

Je kunt bij ons terecht voor:
Interactie: samen vormen bedenken, lesactiviteiten of een ouderavond organiseren
Praktijk en ervaring: een training volgen, tips en trics
Verrassende invalshoeken: weerbaarheidstrainingen combineren met media empowerment
Een aanpak waarmee je direct aan de slag kan: lesbrieven en een draaiboek

De modules:
– Zoekgedrag
– Identiteit, Imago & Profiel
– Normen en Waarden
– Online Pesten
– Online Contacten
– Seksualiteit
– Verslaving

Positieve benadering
App Note Mouse gaat uit van de veelal positieve kanten van  sociale media als belangrijkste communicatie platform van nu. Daarmee kun je op een speelse manier ook risico’s en risicogedrag bespreken en jongeren helpen weerbaarder te worden.

Wil je meer weten, delen of leren? Dan kun je contact met ons leggen via appnotemouse@meefriesland.nl .